Fordel tosprogede på flere skoler

Fordel tosprogede på flere skoler

Vi ønsker i Venstre et større eftersyn og revision af de nuværende skoledistrikter, så de giver bedre mening. En af udfordringerne er andelen af tosprogede og hver vil vi gerne se på om vi kan skabe en bedre fordeling, så der er flere skoler med stor andel af tosprogede. Der er der mange gode grunde til. Det mener både forskere og fagfolk.

INTRGRATION: For det første tro vi på det giver bedre integration og man har et bedre mix.

Bare fordi man er en tosproget, så er man jo ikke nødvendigvis ressourcesvag. Men koncentrationen af ressourcesvage elever er bare højere hos de tosprogede. Derfor er det en god idé at sprede dem

FAGLIGHED: Der er stor forskel på det udbytte, som elever med indvandrerbaggrund og deres etnisk danske skolekammerater får ud af folkeskolen.

MANGFOLDIGHED: Folkeskolen er der, hvor man ser hvordan mennesker er forskellige. At man kan have forskellige farver og forskellige sprog. I dag vælger flere lokale fx Bramdrup skole fra pga 30% tosprogede.

Vi ønsker bred involvering af skolerne, bestyrelserne, eleverne, lokalområderne og naturligvis fagfolk fra både dagtilbud, skoler, transport – men også social- , boligudvikling og fritidsområdet. Vi skal se på det både kortsigtet, langsigtet og med et bredt perspektiv hvor skoledistriktet er en del af løsningen.

Det er nødvendigt, at vi politisk både tør tage ansvar og action – for ALLE børns skyld og for fremtiden.