Vision eller virkelighed?

Vision eller virkelighed?

Kolding har lavet analyser, der viser, at vi er mere Stryhns-Leverpostej-kedelige, end vi selv lige gik og troede. Derfor er der fuld gang i visionsprocesser, kommunikationsstrategier og nu bliver der sat millioner af til branding i de kommende budgetter. Men risikoen for, at det er spild af penge, er overhængende.
En kommune er kun noget i kraft af de 89.413 borgere, der har valgt at bosætte sig i området og dem, der pendler ind hver dag for at give en hånd med. Den allerbedste branding/markedsføring – og måske også den eneste, der virker, er derfor at bruge midlerne på at skabe høj grad af involvering hos os alle sammen.

Det handler nemlig ikke kun om at servere Kolding i glittede selvsmagende magasiner som særtillæg eller i flotte annoncer. Det handler om at involvere Kolding, så vi får aktiveret vores egne borgere som levende engagerede ambassadører.

INVOLVERING: Det handler om at få folk med, at skabe relevans og ejerskab. Man kan ikke brande sig til et bedre image kun via glittede magasiner eller store flotte annoncer. Det er spild af borgernes penge. Det handler om involvering via dialog, debat, deltagelse – altså ægte involvering og reel indflydelse – og der er rigtig mange, der gerne vil være med til at skabe fremtidens Kolding.

De studerende, frivillige, foreningerne, erhvervslivet, landsbyerne, iværksætterne er en kæmpe kreativ ressource – en guldgrube af muligheder for at samskabe og genopdage alt det bedste, vi har og gøre det endnu bedre. Og mens vi udvikler sammen, så er det, vi opdager at hold-da-lige-op-det-er-da-et-helt-ok-sted-vi-lige-har-her.

INNOVATION: Det handler om at gøre det anderledes, så det ikke kunne være en anden tilfældig kommune, når man lægger hånden over logoet. Det handler om at turde tænke nyt, og det gør man ikke ved at lave klassisk-plejer-kommunikation. Det er jo reelt set meget få kommuner, der har haft held med en samlet vision, alle køber ind til.

INDSPRØJTNING: Det handler at gøre i stedet for bare at snakke og om at nogle af de mange millioner, måske kunne gøre mere gavn ved at komme ud og arbejde for at skabe nogle af de visioner, vi snakker om… og som kunne give folk noget at snakke om!

Tænk hvis man fx gav de studerende en visions-pulje-pose-penge – til at skabe Danmarks bedste studiemiljø. Tænk hvis nogle af alle de kreative ideer og initiativer, der forstres rundt i kommunen fik en visions-pulje-saltvands-indsprøjtning og blev til virkelighed. Visions-penge, der både kunne bruges til stort, småt, sejt, sjovt… så længe det sætter Kolding på kortet – som en visionær kommune.

Så brug pengene på at få visionerne til at blive til virkelighed, gennem reel involvering – og lad pengene følge visionerne. Tænk hvis Kolding var det sted, der fik borgernes visioner til at blive til virkelighed?