HJULENE PÅ BUSSEN … KØRER IKKE

HJULENE PÅ BUSSEN … KØRER IKKE

Så skal vi retænke den kollektive transport.

– Unge, der skal i skole i Kolding, skal med bussen op til halvanden time før, det ringer ind. Det giver ekstremt lange dage.

– Ældre har ingen muligheder ud over FLEX i landområderne. Ældre i byen har attraktive senior-bus-priser.

– Familier på landet har ikke et reelt alternativ til bilen – mange familier har 2 eller 3 biler.

FLEX-ordningen og nye skoledistrikter med skolebusser, der kan bruges af andre er en del af løsningen. Men det er ikke godt nok. Vi skal finde nye løsninger – der både skaber mere flexibilitet, mindre trængsel og grønnere trafik.

I Sønderborg har man forsøgt med mindre busser og “grønne” delebiler som en landsby kan dele efter behov.

I Nordjylland har man GO MORE løsninger ved busstoppestedet.

Vi skal også i Kolding Kommune tænke nyt: VI KØR SAMMEN. Lad os styrke samkørsel og give lokale betaling for at have flere med i bilen. Et nyt koncept, der gør det lettere at finde hinanden, skabe saml-mig-op-pladser” og giver gratis P-plads mm

“Vi kør sammen” skal udvikles i tæt samarbejde med lokale borgere. Vi skal og kan gøre det bedre.