INGENIØRER JA TAK

INGENIØRER JA TAK

Ingeniøruddannelse til Trekantområdet. Trekantområdet er Danmarks produktionscentrum med mere end 37.000 arbejdspladser. Der er store udfordringer på mangel på ingeniører – faktisk bliver hver femte af de ledige ingeniørjobs ikke besat. Det vurderes desuden, at der er behov for op til 1000 ingeniører, de kommende år. Det skal vi gøre noget ved.

Trekantområdet arbejder derfor målrettet på at få en ingeniøruddannelse til Trekantormådet og på at knytte ingeniørstudierne på SDU tættere på vores lokale virksomheder. Uddannelser skal og bør være i hele landet – og også gerne afspejle det lokale arbejdsmarked og brancheforhold – så det giver ingen mening, at Trekantområdet ikke har nogle af de længerevarende tekniske uddannelser.

I Sønderborg har et konsortie af private og offentlige parter sammen sikret etablering af nye ingeniøruddannelser og forskningsmiljøer. Så det kan lykkes.

Vi skal derfor arbejde målrettet sammen både i Trekantsamarbejdet og med virksomhederne. Det kræver både kapital og forpligtende partnerskaber om forskning, projekter, praktikpladser og studiejob. Det kræver, at vi ikke bare lader det blive ved snakken – men får samlet kræfter, kapital og kompetencer.

Vi er i arbejdstøjet og klar.