Fremtidens folkeskole er fleksibel

Fremtidens folkeskole er fleksibel

Fremtidens folkeskole skal være mere fleksibel

Debatten kører i øjeblikket højt omkring antallet af klasser og børn i klasserne. Men læring og trivsel handler ikke kun om antallet af eleverne i klasserne. Klassestørrelsen er i virkeligheden bare et tal.  Det handler i højere grad om hvordan undervisningen tilrettelægges og ressourcerne tildeles uden på den enkelte skole.

Vi skal give friere rammer

I Kolding kommune får skolerne tildelt ekstra ressourcer og puljemidler jo større klasserne bliver. Derudover er der mulighed for fx at bruge 2-voksne eller skabe hold- og niveauopdelt undervisning. Man kan opdele efter interesser, læringsstile, praktisk/boglig, arbejde på tværs af årgang og derved målrette undervisningen bedre. Det er ikke en fordel at klasserne bliver hverken for små eller for store. Men når de er store – så giver det faktisk ret mange flere fordele end hvis de er for små – hvis man arbejder rigtigt med det.

Klassen er kernen – men der er rigtig mange måder at bryde med 1-klasse-1-lærer-1-klasseværelse-princippet. Fremtidens skole er meget mere fleksibel end vi gør den til i dag – og fremtiden er startet.

I Kolding kommune har vi en vision – at vi designer livet – og det betyder høj grad af involvering af forældre, skolebestyrelser, ledelse og medarbejdere til at finde de løsninger, der er bedst lokalt.

Vi vil i Venstre skabe de mest mulige fleksible rammer for skolerne til at skabe de bedste løsninger – og vil også arbejde for at sikre at den fremtidige ”tildelingsmodel” følger med tiden og understøtter mulighederne i stedet for at sætte begrænsninger.

Nej, det handler ikke om besparelser. Det handler om at vi gerne vil bruge pengene og ressourcerne bedre. Det handler også om at sikre at den lokale skoleledelse kan vælge de løsninger, der giver mening lokalt, i stedet for at faste centralbestemte rammer.

I fremtidens folkeskole skal tænke ud af rammerne og se muligheder i stedet for umuligheder.

Merete Due Paarup
Politiker. Kolding Byråd. Venstre.
Børne- og uddannelsesudvalget