Hvor skal pengene komme fra?

Hvor skal pengene komme fra?

Vi har masser af ideer til hvordan vi kan bruge penge i Kolding Kommune – fra flere pædagoger til ældreomsorg fra kunststofbaner til bedre veje.

Men alting koster. Det er altid lettere at bruge pengene end at skaffe dem – og når økonomien ef stram og det er den – så kræver det, at vi også kigger på hvordan vi finder pengene.

1% af vores borgere koster 30% af vores økonomi. Det svarer til ca 37.000.000 kr – om året – hvert år. Det er ofte komplekse sager med store udfordringer.

Vi er igang med at kigge på hvordan vi nu og i fremtiden kan gøre det bedre og billigere.

Det handler i høj grad om forebyggelse og tidlig indsats fra øget hjælp til sårbare familier, udstyr til at gøre borgere mere selvhjulpne eller hjælp til at komme ud af misbrug.

Det handler om at vi arbejder på tværs og tager afsæt i borgerens centrum og ressourcer istedet for 117 uoverskuelige og modsatrettede planer. Mindre bureaukrati – mere faglighed.

Det handler om at finde både bedre og billigere løsninger – og det kan vi. Det viser konkrete cases.

Det kræver politisk fokus, nytænkende måder at arbejde på, at vi udfordrer “plejer”, systemtænkning og lovgivningen.

Men det er fx her, at vi for alvor kan finde pengene til udvikling og investering i alt det vi drømmer om.