UDDANNELSESJUNGLEN

UDDANNELSESJUNGLEN

Rigtig mange unge vælger ikke den rigtige ungdomsuddannelse. 4 ud af 10 gymnasieelever dropper videregående uddannelser og 38% af landets gymnasieelever falder fra undervejs, ikke bruger uddannelse eller dobbeltuddanner sig ved eksempelvis at starte på en erhvervsuddannelse.

Flere og flere unge vælger de gymnasiale uddannelser, og at der er rigtig mange af dem, som ikke bruger uddannelsen til det, den var tiltænkt til. Samtidig kan vi se, at de forudsætninger, de unge kommer ind med, er betydeligt ringere end tidligere.

Oven i det oplever vi at rigtig mange unge mistrives og presses. En ny forskningsrapport viser at over halvdelen af 2.g-eleverne fra to gymnasier er lige så hårdt ramt af stress som de 20 procent mest stressede i den voksne befolkning.

Det er en udfordring – særligt når vi har et mål om at flere skal vælge en erhvervsfaglig uddannelse. En af mulighederne er, at vi får kigget på UU-vejledningen og hvordan de unge finder deres egen vej i uddannelsesjunglen. Bliver de nok eksponeret for alternativerne? Bliver de introduceret nok for erhvervsuddannelserne? Kan vi skrue op fx via tidligere, mere praktisk og øget brobygning og minipraktik? Kan vi bruge nye rollemodeller til at få andre fag i fokus? Kan vi game os til det som fx erhvervsskolerne har lavet som et læringsspil kaldet City of Educatia.

Mulighederne er mange – og dem vil vi gerne have kigget på sammen med Uddannelsesvejledningen, skolerne, ungdomsuddannelserne og eleverne, så vi får udviklet fremtidens UU-vejledning.