Udkantsunge bag i køen

Udkantsunge bag i køen

Undervisningsministeren indrømmer, at reglerne for fordeling af elever til landets gymnasier tilgodeser ansøgere i byen. Unge bosat på landet bliver valgt fra – ikke fordi de er ringere egnet, men fordi de bor længst væk.

Det fremgår af et svar til Eva Kjer Hansen, hvor ministeren også siger, at hun ingen intentioner har om at ændre på fordelingskriterierne.

– Det forarger mig, at ministeren så direkte forsvarer, at udkantsunge forskelsbehandles. Det er en hån mod de mange elever, der bor på landet. Ikke kun har de bøvlet med den lange transporttid, transporttiden er i sig selv et handikap, der tæller ned, når de vil ind på en ungdomsuddannelse. Det vil jeg ikke acceptere. Jeg har derfor bedt ministeren svare på, hvorfor hun synes, det er bedre at tilgodese ansøgere i byen end dem fra landet, og hvorfor det ikke er kriterier som for eksempel ønske til studieretning eller ens karakterer, der tæller, frem for hvor mange kilometer man har til gymnasiet, siger Eva Kjer Hansen.

Munkensdam Gymnasium i Kolding har i år modtaget ansøgninger til 12 klasser, men har kun fysisk plads til 10. Derfor har 37 ansøgere fået afslag og er blevet fordelt på øvrige gymnasier. Kriteriet ved fordeling af elever er transporttid mellem ansøgerens bopæl og dét gymnasium, man søger om optagelse på.

– Dette er jo bare et af de mange eksempler på at man gør det mindre attraktivt at bo i yderområderne. Først fjerner man bussen, så kommer de unge om bag i køen til frit valg på uddannelserne, det er sværere både at købe og sælge bolig – og dette gør det jo absolut ikke nemmere. Det er ganske enkelt ikke i fair. siger byrådsmedlem i Kolding Merete Due Paarup (V)
Eva Kjer Hansens spørgsmål til undervisningsministeren:

Spørgsmål 1
Hvorfor synes ministeren, det er vigtigere at tilgodese ansøgere fra byområder end ansøgere fra landet, når der skal fordeles elever til landets gymnasier?

Begrundelse 
Der henvises til ministerens besvarelse af spørgsmål 1087, hvor ministeren bekræfter, at de gældende elevfordelingsregler tilgodeser ansøgere, der bor i byområder, og at ministeren ikke har nogen planer om at ændre på elevfordelingskriterierne.

Spørgsmål 2
Hvorfor mener ministeren ikke, at ansøgeres ønsker til sammensætning af fag eller ansøgeres karakterer bør veje tungest frem for transporttid, når der skal fordeles elever til landets gymnasier?

Begrundelse
Der henvises til ministerens besvarelse af spørgsmål 1086.

Eva Kjer Hansen 
MF, Venstre

Merete Due Paarup
Kolding Byråd